Red Europea de Institutos de Familia
Red Europea de Institutos de Familia
Réseau Européen des Institutes de la Famille
Rete Europea degli Istituti della Famiglia
The Family Institute European Network
FIUC: Federación Internacional de Universidades Católicas
 Intranet
Presentación Identidad Organización Actividades Revista Directorio
 Présentation  Identité  Organisation  Activitiés    Revue  Directoire
 Présentation  Identitá  Organizzazione  Activitá    Revista  Elenco
 Presentation  Identity  Organization  Activities    Review  Directory

Organización
 Presidente:
      Dr. D. Carles Pérez Testor. Univ. Ramón Llull (Barcelona, España).
 Secretario:
      Dra. Dña. Mª Isabel Álvarez Vélez. Univ. Pontificia Comillas (Madrid- España).
 Tesorero:
      Dra. Dña. Giovanna Rossi. Univ. Cattolica del Sacro Cuore de Milano (Italia).